استان 24 (استان نیوز)
شماره : 182112
11/10/1394   ساعت : 1:45
تصاویر/ کاندیدای احتمالی استان در جبهه

این تصاویر متعلق به نعمت الله سبحانی است که امسال از حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرده است.


تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 

تصاویر نعمت الله سبحانی در جبهه هاي نبرد عليه دشمنان

 


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به پایگاه جامع خبری تحلیلی «استان نیوز» تعلق دارد
طراحی و اجرا: آراد